Tallinna Fotokuu '17 01.09–29.10.2017

Kiht kihi järel lahti riietab end lesest kivi

23.09–29.10.2017

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM)

Näitusevaade, "Kiht kihi järel lahti riietab end lesest kivi”. Foto: Paul Kuimet

Kas näitus võib olla enamat kui kõigest kogum töid? Kas näitus on suuteline looma ajutist ala, kus meie jaoks tavaliselt reaalsust määravad reeglid – raskusjõud, aeg, põhjuslikkus ja mis veel – ei kehti enam harjumuspärasel viisil? Kas näitus suudab nihestada seda, mida peame möödapääsmatuks, kas ta suudab endasse voltides luua selliseid nihestusi, katkestusi, teise mõõtmesse viivaid ussiauke nagu kiviseina taga aurustuv heli, mille allikat on võimatu määrata; tuba, kus kehad on kaldu, kuigi kõik muu näib püsti seisvat; koridor, mis viib korraga eikuhugi ja kõikjale?

 

Näitus „Kiht kihi järel lahti riietab end lesest kivi” ei paku välja kindlat jutustust ega mõttekäiku, mida järgida. See oma loogikaga süsteem sünnib otse vaatajate silme ees, paitades meie kõrvu, tungides meile ninna ja puudutades meie nahka. Näitus kutsub külalisi sisenema oma ebamäärasesse tegevusliini, seda muutma ja looma. Nagu näitusele pealkirja andnud Stéphane Mallarmé luuletuses „Belgia sõpru meenutades”, kus Brugge kohal hõljuv udu kaotab järk-järgult majad ja sillad, imbub ka sellele näitusele pimestav meeleolu. Kõiki, kes kord on sisenenud, ähvardab oht samuti kaduda. Tegelikkuse ja tema pahelise õe – olgu tal nimeks kirjandus, virtuaalsus, petuskeem – vaheline piir muutub üha ebamäärasemaks ja lõpuks isegi määramatuks. EKKMi, kunagise soojuselektrijaama abihoone betoonseintelt ja kivipindadelt koorudes kaob kindlustunne kiht kihi haaval.