Tallinna Fotokuu '17 01.09–29.10.2017

Kunstielu kroonikad

07.07–12.11.2017

Kumu

„Kunstnikud Evald Okas ja Elmar Kits maaliga „Eesti punakaartlased Lenini ja Stalini juures“ (1952)”. 1950. aastate algus, Eesti Kunstimuuseumi fotokogu

„Kunstielu kroonikad“ esitab valiku fotojäädvustusi Eesti kunsti- ja kultuurielust 1940.–1980. aastatel. Ühe või teise kunstiajaloo narratiivi illustreerimise asemel on näituse eesmärk juhtida tähelepanu fotograafide osalemisele nende narratiivide loomises. Fotode valikul polnud esmatähtis fotol oleva inimese või sündmuse olulisus, pigem foto enda kõnekus – viis, kuidas pilt esindab ja loob oma aega ning meie ettekujutust sellest ajast.

 

Kunstnike ja kunstielu jäädvustamise meetodeid on mõjutanud kunsti ja ühiskonna muutumine ning see, kuidas kunstnikud ennast tajuvad ja esitlevad ning fotograafid oma rolli ja eesmärke teadvustavad. Loomulikult pole olnud vähetähtis ka tehniliste vahendite ja oskuste levik. Sõjajärgsete kümnendite jooksul on kunsti- ja kultuurielu dokumenteerivate fotode hulk üha hoogsamalt kasvanud.

 

„Kunstielu kroonikad“ näitab vaid väikest osa sellest, mis Eesti kunsti- ja kultuurielus 20. sajandi teisel poolel on toimunud. Sellele näitusele võiks lisada sadu või isegi tuhandeid fotosid, mis samavõrra kõnekalt oma aega kajastavad. Ometi toimus ka palju sündmusi, mida polegi jäädvustatud; osalt saab neid rekonstrueerida teiste vahenditega, osalt on need peaaegu või täielikult unustatud. See asjaolu näitab omakorda, kui palju on meie arusaama kunstiajaloost, selle võtmehetkedest ja peategelastest kujundanud need, kes olid kohal koos kaameraga – või siis ei olnud.