Tallinna Fotokuu '17 01.09–29.10.2017

Annika Haas

Annika Haas (1974) huvitub fotokunstnikuna marginaalsetest ühiskonnarühmadest või subkultuuridest. Ta uurib nende toimemehhanisme, sisereegleid ja suhet keskkonnaga. Fotoseeria „Appi, kiilakas naine!” käsitleb aktuaalset aruteluteemat – naissoo välimus. Juustele (või ka nende puudumisele) on inimkonna ajaloos omistatud erilisi tähendusi. Enamus rahvaid on uskunud, et juustes peitub väe ja elujõu allikas, mida on kardetud kaotada. Ajaloost teame, et pea aeti paljaks vangidel ja sõduritel, mis tähistas individuaalsuse ja isiksuse allasurumist. Naiste (pikki) juukseid on üldiselt peetud veetluse oluliseks tunnuseks.
Annika Haasi kiilakate naiste lood ei kinnita üldlevinud arusaamu. Kuigi mitmel juusteta modellil on üsna poisilik välimus, ei esinda nad sõdurpoiste allasurutust, vaid vastupidi, see on nende protest ühtlustamise ja soostereotüüpide vastu.